دستگاه بیهوشی Dräger Medical Julian
دستگاه بیهوشی Dräger Medical Julian
پزشکی >>  دستگاه تنفس و بیهوشی
 
موجود در انبار:  آلمان
وضعیت:  
قیمت:  تماس بگیرید 
تعداد:   10 

توضیحات

دستگاه بیهوشی Dräger Medical Julian داری سیستم تنفس دمنده در محفظه با کنترل الکتریکی، سیستم تنفس با درجه 50 ml-1400 ml و سیستم کنترل فشار می باشد.